ตั้งกระทู้ถาม สำหรับอธิการบดี หน้าแรกสายตรง หน้าแรกมหาวิทยาลัย หน้ารายการคำถาม ออกจากระบบ ร้องเรียนการทุจริต

0062  เกรดไม่เข้าระบบ
 16 ก.ค. 2564 เวลา 11:07 น.
  ระพีพรรณ ปิยเมธานนท์ 67
0061  เรื่องขอเลขอัพโหลดขึ้นใบประกอบ นศ.ป.บัณฑิต
 14 ก.ค. 2564 เวลา 15:03 น.
  แพรพลอย ดุลย์ชูประภา 81
0060  เกียรติยศอันดับ 1 ตอนนี้
 15 มี.ค. 2564 เวลา 14:38 น.
  อาทิตยา อุดมรักษ์ 148
0059  เกรดไม่ขึ้นในระบบ
 3 ก.พ. 2563 เวลา 21:05 น.
  นันทกานต์ ชูเลิศ 308
0058  การบริการเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียน
 9 ธ.ค. 2562 เวลา 14:08 น.
  รักษา ฉ่ำจิตต์ 280
0057  การใช้งานห้องสมุด
 25 ต.ค. 2562 เวลา 14:06 น.
  ศักดิ์ชัย ไชยมงคล 230
0056  ค้างค่าเทอม
 12 ธ.ค. 2561 เวลา 13:06 น.
  ศศิธร หงษ์จ่าง 429
0055  ค้างค่าเทอม
 11 ธ.ค. 2561 เวลา 22:10 น.
  ศศิธร หงษ์จ่าง 302
0054  สอบถามเรื่องค่าเทอม
 8 ก.ย. 2561 เวลา 06:58 น.
  สามารถ เดชเกิด 398
0053  อาจารย์ไม่ยอมให้ลงเรียน
 10 ส.ค. 2561 เวลา 14:51 น.
  จตุรงค์ สิงห์โต 440
0052  ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา
 11 เม.ย. 2561 เวลา 16:14 น.
  ศิริภรณ์ รุ่งรัตนพงษ์พร 472
0051  เรื่องแจ้งจบ
 15 มี.ค. 2561 เวลา 11:32 น.
  จิราภา เรืองกฤษ 465
0050  ต้องการเอกสารประกอบการเบิก
 6 ก.พ. 2561 เวลา 19:00 น.
  กันตพงศ์ ด่วนแสง 507
0049  ชำระค่าลงทะเบียน
 25 ม.ค. 2561 เวลา 08:58 น.
  น.ส.ภูริชญา อำไพศรี 520
0048  สอบถามเรื่องเกรดคะ
 23 ธ.ค. 2560 เวลา 10:51 น.
  วาริน คนเหนือ 565
0047  บัตรนักศึกษาหาย
 9 ก.ย. 2560 เวลา 11:30 น.
  ทิพวรรณ ฟูกทรพย์ 619
0046  อยากทราบเรื่องทุนอัญมณี
 24 ส.ค. 2560 เวลา 20:24 น.
  Anusarin Prataung 546
0045  การฝึกสอนของนักศึกษา
 6 มี.ค. 2559 เวลา 11:52 น.
  ศรัทธา ประเทศไทย 1002
0044  หลักเกณฑ์ของผู้ได้รับเกียตินิยม
 29 ก.พ. 2559 เวลา 19:19 น.
  วัชราภา แม่นปืน 1270
0043  บัตรนักศึกษาหายต้องทำอย่างไรครับ
 27 ม.ค. 2559 เวลา 22:11 น.
  เสริมสกุล เมืองอุดม 843
0042  การศึกษาต่อ
 7 ม.ค. 2559 เวลา 10:07 น.
  อภิญญา พึ่งงาม 755
0041  สอบถามเกี่ยวกับวิชารหัส PC
 28 ธ.ค. 2558 เวลา 11:07 น.
  นฤมล ศุภสร 715
0040  เรียนภาคพิเศษจะขอย้ายสาขาต้องทำอย่างไงบ้างค่ะ
 13 พ.ย. 2558 เวลา 13:33 น.
  วันชนก ยอดธรรม 869
0039  แจ้งจบต้องทำอย่างไร
 20 ส.ค. 2558 เวลา 20:39 น.
  เพ็ญนภา มหาดเล็ก 804
0038  บัตรนักศึกษาได้วันไหนครับ
 16 ส.ค. 2558 เวลา 17:12 น.
  เสริมสกุล เมืองอุดม 765
0037  ขอรายละเอียดด้วยค่ะ
 6 มิ.ย. 2558 เวลา 13:22 น.
  พิมพ์ฤทัย บุตรวงค์ 892
0036  การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ58(เพิ่มเติม)
 5 มิ.ย. 2558 เวลา 17:36 น.
  ภธร จันทรอุดม 833
0035  เรื่องสมัครเรียนรอบที่ 3
 21 พ.ค. 2558 เวลา 12:20 น.
  ชินวัฒน์ คลังคำภา 933
0034  มีให้กู กยศ ไหมครับ
 24 มี.ค. 2558 เวลา 08:57 น.
  จตุรงค์ ฉายยาศรี 1210
0033  ขอสอบถาม เรื่องค่าเทอมและต้องรักษาสภาพ นักศึกษาได้ไหมคับ
 10 มี.ค. 2558 เวลา 21:14 น.
  เมธวิน จรรยาประเสริฐ 1023
0032  เรียนท่านอธิการบดี
 27 ก.พ. 2558 เวลา 16:56 น.
  สุวินัย วรรณประเสริฐ 1076
0031  เรื่องค่าเทอม
 17 ก.พ. 2558 เวลา 11:27 น.
  ดวงดาว ทิสาวงษ์ 1641
0030  เข้าระบบงานทะเบีนยไม่ได้
 17 พ.ย. 2557 เวลา 18:00 น.
  kanjana Buakaeo 1106
0029  เกรด รัฐประศาสศาตร์
 23 ต.ค. 2557 เวลา 11:39 น.
  สุพัตรา นิ่มนวล 1095
0028  การแจ้งจบการศึกษา
 22 ต.ค. 2557 เวลา 22:22 น.
  ratrikan Phova 1208
0027  จ่ายค่าเทอม
 9 ต.ค. 2557 เวลา 08:46 น.
  วรกาณต์ จันทรวงศ์ 1282
0026  อยากได้คำตอบที่ดีและเข้าใจ
 16 ส.ค. 2557 เวลา 06:04 น.
  สมชัย เสาร์เกิด 1222
0025  ไม่เข้าใจขอคำตอบหน่อยคราบ
 16 ส.ค. 2557 เวลา 05:55 น.
  สมชัย เสาร์เกิด 1152
0024  การประเมินอาจารย์
 4 ก.ค. 2557 เวลา 15:46 น.
  ธัญราชกรณ์ สุนทร 1446
0023  เกรดเฉลี่ย
 29 มิ.ย. 2557 เวลา 08:35 น.
  สิริศักดิ์ สุขใจ 4086
0022  ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม
 18 มิ.ย. 2557 เวลา 13:18 น.
  ศิริลักษณ์ ลีหล้าน้อย 2118
0021  สอบการกำหนดการรับปริญญาค่ะ
 6 มิ.ย. 2557 เวลา 15:24 น.
  รมณีย์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ 1001
0020  ทำไมกิจกรรมถึงให้เด็กกลับบ้านดึกๆทุกวันเลยคะ
 29 ส.ค. 2556 เวลา 22:37 น.
  ณัฐนัย สระบัว 1056
0019  ระบบการจ่ายเงินกู้ กยศ.ของมหาลัย
 28 มิ.ย. 2556 เวลา 11:01 น.
  ชอบใจ ยินดี 1811
0018  กรณีที่ไม่ได้รับปริญญา( นอกเรื่องครับ)
 27 พ.ค. 2556 เวลา 10:09 น.
  สุรชาติ เรือนจันทร์ 1287
0017  ผมจบจาก โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สายพละ คับ
 15 พ.ค. 2556 เวลา 00:29 น.
  ธนพล ศิริพิรุณ 1540
0016  ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
 29 เม.ย. 2556 เวลา 14:47 น.
  นิรุตติ์ ชัยโชค 1065
0015  รับปริญา 2556
 17 มี.ค. 2556 เวลา 01:36 น.
  อัสวี อึ่งทอง 1559
0014  การศึกษาต่อชั้นเนติ
 16 มี.ค. 2556 เวลา 23:23 น.
  อัสวี อึ่งทอง 961
0013  กฎเกณของการได้รับเกียรตินิยม
 2 มี.ค. 2556 เวลา 18:09 น.
  ลักษณี ร้อยแก้ว 3038
0012  ภาคพิเศษเทคโนโลยีก่อสร้าง
 20 ก.พ. 2556 เวลา 13:44 น.
  สุรชัย หอมระรื่น 1128
0011  ภาคพิเศษเทคโนโลยีโยธา
 19 ก.พ. 2556 เวลา 14:07 น.
  สุรชัย หอมระรื่น 1118
0010  ภาคพิเศษโยธา
 19 ก.พ. 2556 เวลา 13:52 น.
  สุรชัย หอมระรื่น 1468
0009  สอบถามเรื่องสาขาวิชาเอกครับ
 18 ก.พ. 2556 เวลา 23:25 น.
  กิตติทัศน์ ลิ้มทอง 1203
0008  ไม่เข้าใจหลายเรื่อง
 17 ก.พ. 2556 เวลา 15:01 น.
  ปนิดดา เบ้าวรรณ 1247
0007  ไม่เข้าใจหลายเรื่อง
 17 ก.พ. 2556 เวลา 14:54 น.
  ปนิดดา เบ้าวรรณ 1311
0006  นักศึกษาใหม่ปี2556กาฬสินธุ์
 27 ม.ค. 2556 เวลา 13:36 น.
  สันติ สังข์แก้ว 1175
0005  อยากทราบรายละเอียดการศึกษาต่อ
 24 ม.ค. 2556 เวลา 14:28 น.
  กิ่งไพลิน ศรีธาตุ 2021
0004  ดิฉันไม่เข้าใจค่ะ
 24 ม.ค. 2556 เวลา 13:58 น.
  ภัทราวดี ศรีทัศน์ 1392
0003  สอบถามเกี่ยวกับวุฒิ คบ.ค่ะ
 24 ม.ค. 2556 เวลา 13:25 น.
  ภัทราวดี ศรีทัศน์ 1663
0002  เรียนท่านอธิการบดี
 18 ม.ค. 2556 เวลา 22:21 น.
  ธนิดา หวังกาล 1352
0001  การสมัครเรียนต่อประเภทโควตา
 18 ม.ค. 2556 เวลา 11:13 น.
  สุริยา ห้าวหาญ 1576